Druk a1

Druk a1

Druk A1 jest wyśmienitym sposobem na obejście prawa i staje się z dnia na dzień coraz to bardziej nagminny. Można mówić o działalności gospodarczej prowadzonej w naszym kraju i równoległej pracy za granicą. Druk A1 jest zaświadczeniem o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, który stosuje się do osób uprawnionych. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej. Jeśli na podstawie druku A1 okaże się, iż pracownik musi opłacać składki na ubezpieczenie na obszarze Unii Europejskiej, w owym czasie wypada wyrejestrować daną osobę z Polski i przekazywać je do danego ubezpieczenia na obszarze UE. Zaświadczenie A1 poświadczane jest zawsze przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy podlegają polskiemu ustawodawstwu w obszarze zabezpieczenia społecznego na mocy przepisów rozporządzenia 883/2004. W katalogu wymienionych ludzi znajdują się dodatkowo osoby, które w większości wypadków wykonują aktywność jako osoby pracujące na swój osobisty rachunek w państwie członkowskim, ale za jednym zamachem udają się w celu realizowania takiej samej pracy w innym z państw członkowskich. W celu wzięcia druku A1 występuje do ZUS-u pracodawca z Polski. Druk A1 wystawiany jest zawsze na daną familię, a w wypadku zmiany lokalizacji zlecenia wymagane jest wnioskowanie o dodatkowy druk. Optymalny okres delegowania do pracy w innym kraju nie może przerosnąć dwóch lat. Konieczna w takim wypadku jest przerwa, która niemniej jednak nie może być krótsza aniżeli 2 miesiące. Po tym okresie można wyjechać ponownie. Wymogiem dostania potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w Polsce przez trzydzieści dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy do innego kraju.